Project Baseline

Project Baseline is een initiatief van Global Underwater Explorers met als doel het vaststellen van een ijkpunt (Baseline) door het langdurig verzamelen en analyseren van data zoals; zicht, temp, pH-waarde, flora en fauna.

Dit gegreeërde ijkpunt kan dan weer gebruikt worden om constant gegevens mee te vergelijken. Door deze baseline te creëren zijn we in staat om te beoordelen hoe het gaat met de wateren waar we zo graag in duiken. Aan de hand van de verkregen data is het misschien zelfs mogelijk om in de toekomst officiële instanties te adviseren.

In principe kan iedereen een baseline project starten. Meer info over Project Baseline via onderstaande links

Gue-nederland.nl   projectbaseline.nl  projectbaseline.org